07/01/2019 - 16:31:14 GMT +07:00

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BAY NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES

CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BAY NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES

 

KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY MỚI 

TP. HỒ CHÍ MINH – CHU LAI

Từ 15/01/2019, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Chu Lai.

Thông tin chi tiết đường bay:

  Tần suất chuyến bay: Hàng ngày

  Giờ bay:

-      Khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh lúc 07:45

-      Khởi hành từ Chu Lai lúc 09:45

  Loại tàu bay: Airbus A321

Đặc biệt, Vietnam Airlines triển khai giá khuyến mại khai trương đường bay:

 

Mức giá khuyến mại

299.000 VND/chặng

Thời gian mua vé

05/01/2019 - 30/01/2019

Thời gian khởi hành

15/01/2019 – 31/03/2019

  

 

Vietnam Airlines khuyến mãi đi nội địa quốc tế hè 2018

 

Trong giai đoạn từ 15/03/2018 tới 28/03/2018. Giá vé hành trình nội địa chỉ từ 299.000 VND/chiều; Giá vé hành trình quốc tế chỉ từ 39USD/Khứ hồi

 

 

 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

 

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

       

Hà Nội

Chu Lai

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Tuy Hòa

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Quy Nhơn

499.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

       

Hà Nội

Đà Nẵng

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

       

Hà Nội

Pleiku

499.000VND

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Huế

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Hà Nội

Vinh

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Đà Lạt

699.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-14/06/18
11/08/18-31/10/18

Hà Nội

Nha Trang

799.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Hà Nội

Phú Quốc

799.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Hà Nội

Cần Thơ

799.000VND

01/04/18-31/10/18

 

 

 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

299.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

       

Tp. Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

299.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Pleiku

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

399.000VND

01/04/18-24/04/18
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

799.000VND

01/04/18-14/06/18
11/08/16-31/10/18

 

 

 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

 

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

Đà Nẵng

Hải Phòng

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Đà Nẵng

Hà Nội

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Đà Nẵng

Nha Trang

599.000VND

01/04/18-31/10/18

       

 

 

 

  GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

 

Từ

Đến

Giá vé
một chiều

Thời gian bay

       

Hải Phòng

Đà Nẵng

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Đà Lạt

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Pleiku

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Buôn Mê Thuột

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Phú Quốc

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Nha Trang

Tp. Hồ Chí Minh

299.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Chu Lai

Hà Nội

299.000VND

01/04/18-31/10/18

Đồng Hới

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-31/10/18

Tuy Hòa

Hà Nội

399.000VND

01/04/18-31/10/18

       

Huế

Tp. Hồ Chí Minh

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

       

Quy Nhơn

Hà Nội

499.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Pleiku

Hà Nội

499.000VND

01/04/18-31/10/18

Nha Trang

Đà Nẵng

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Vinh

Hà Nội

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Huế

Hà Nội

399.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Buôn Ma Thuột

Hà Nội

599.000VND

01/04/18-31/10/18

Đà Lạt

Hà Nội

699.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Hải Phòng

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Vinh

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Thanh Hóa

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

01/04/18-31/10/18

Nha Trang

Hà Nội

799.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Phú Quốc

Hà Nội

799.000VND

01/04/18-27/04/18
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18

Cần Thơ

Hà Nội

799.000VND

01/04/18-31/10/18

 

 

 

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG NAM Á

 

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Hà Nội

Yangon

39USD

01/04/18-15/04/18

23/04/18-27/04/18
02/05/18-31/10/18

01/04/18-06/04/18

15/04/18-02/05/18
07/05/18-31/10/18

Hà Nội

Kuala Lumpur

99USD

01/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

01/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

Hà Nội

Bangkok

39USD

01/04/18-14/04/18
18/04/18-26/04/18
30/04/18-30/08/18
02/09/18-31/10/18

01/04/18-11/04/18
16/04/18-29/04/18
03/05/18-02/09/18
05/09/18-31/10/18

Hà Nội

Singapore

69USD

01/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

01/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

Hà Nội

Siem Reap

49USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Hà Nội

Luang Prabang

49USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Hà Nội

Vientiane

59USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Hà Nội

Phnom Penh

49USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

59USD

01/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

01/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Yangon

89USD

01/04/18-07/04/18
21/04/18-31/10/18

01/04/18-07/04/18
21/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Siem Reap

49USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Bangkok

39USD

01/04/18-14/04/18
18/04/18-26/04/18
30/04/18-30/08/18
02/09/18-31/10/18

01/04/18-11/04/18
16/04/18-29/04/18
03/05/18-02/09/18
05/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Singapore

49USD

01/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

01/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Phnom Penh

49USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Luang Prabang

49USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Vientiane

59USD

01/04/18-08/04/18
16/04/18-26/04/18
01/05/18-31/10/18

01/04/18-09/04/18
14/04/18-29/04/18
03/05/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Jakarta

139USD

01/04/18-15/06/18
25/06/18-31/10/18

01/04/18-08/06/18
18/06/18-31/10/18

 

 

 

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN ĐÔNG BẮC Á

 

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Hà Nội

Thành Đô

49USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Hà Nội

Quảng Châu

79USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Hà Nội

Hồng Kông

79USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Hà Nội

Thượng Hải

169USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Hà Nội

Bắc Kinh

169USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Hà Nội

Cao Hùng

169USD

01/04/18-30/06/18
21/07/18-31/10/18

01/04/18-02/07/18
16/87/18-31/10/18

Hà Nội

Đài Bắc

169USD

01/04/18-30/06/18
21/07/18-31/10/18

01/04/18-02/07/18
16/87/18-31/10/18

Hà Nội

Seoul

219USD

01/04/18-31/10/18

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Busan

299USD

01/04/18-31/10/18

01/04/18-31/10/18

Hà Nội

Tokyo

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Hà Nội

Osaka

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Hà Nội

Nagoya

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Hà Nội

Fukuoka

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Quảng Châu

79USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Hồng Kông

79USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng Hải

169USD

01/04/18-24/04/18
01/05/18-14/07/18
11/08/18-02/10/18
09/10/18-31/10/18

01/04/18-27/04/18
05/05/18-11/07/18
12/08/18-27/09/18
04/10/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Đài Bắc

99USD

01/04/18-30/06/18
21/07/18-31/10/18

01/04/18-02/07/18
16/87/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Cao Hùng

159USD

01/04/18-30/06/18
21/07/18-31/10/18

01/04/18-02/07/18
16/87/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Seoul

159USD

01/04/18-31/10/18

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Busan

399USD

01/04/18-31/10/18

01/04/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Tokyo

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Osaka

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Nagoya

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Fukuoka

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Đà Nẵng

Tokyo

299USD

15/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-19/10/18

17/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-23/10/18

Nha Trang

Seoul

199USD

01/04/18-31/10/18

01/04/18-31/10/18

Đà Nẵng

Seoul

239USD

01/04/18-31/10/18

01/04/18-31/10/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CÁC MỨC GIÁ KHỨ HỒI CHO HÀNH TRÌNH ĐẾN CHÂU ÂU, ÚC

 

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Hà Nội

Moscow

299USD

01/04/18-14/06/18
25/08/18-31/10/18

01/04/18-24/06/18

16/07/18-14/08/18
06/09/18-31/10/18

Hà Nội

Luân Đôn

449USD

16/04/18-14/07/18
16/08/18-31/10/18

01/04/18-19/08/18
11/09/18-31/10/18

Hà Nội

Paris

449USD

23/04/18-15/08/18
10/09/18-31/10/18

01/04/18-22/06/18
20/08/18-19/10/18

Hà Nội

Frankfurt

449USD

08/04/18-23/08/18
03/09/18-31/10/18

01/04/18-19/07/18
06/08/18-13/09/18

29/06/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Luân Đôn

449USD

16/04/18-14/07/18
16/08/18-31/10/18

01/04/18-19/08/18
11/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Paris

449USD

23/04/18-15/08/18
10/09/18-31/10/18

01/04/18-22/06/18
20/08/18-19/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Frankfurt

449USD

08/04/18-23/08/18
03/09/18-31/10/18

01/04/18-19/07/18
06/08/18-13/09/18

29/06/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Melbourne

449USD

01/04/18-06/04/18
22/04/18-06/07/18
22/07/18-30/09/18
14/10/18-31/10/18

08/04/18-22/06/18
08/07/18-14/09/18
30/09/18-31/10/18

Tp. Hồ Chí Minh

Sydney

449USD

01/04/18-23/04/18
07/05/18-16/07/18
30/07/18-05/10/18
21/10/18-31/10/18

01/04/18-05/04/18
23/04/18-28/06/18
16/07/18-25/09/18
08/10/18-31/10/18

Hà Nội

Sydney

499USD

01/04/18-23/04/18
07/05/18-16/07/18
30/07/18-05/10/18
21/10/18-31/10/18

01/04/18-05/04/18
23/04/18-28/06/18
16/07/18-25/09/18
08/10/18-31/10/18

 

 

 

Lưu ý:

 

  • Giá chưa bao gồm thuế, phí
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam Airlines khuyến mãi bay Hanoi-Tuy Hòa giá 499k+thuế.Áp dụng mua trước 30/9/17.

VN khuyến mãi Hà Nội - Tuy Hòa đến 30.9.17

========================================

Vietnam Airlines mở bán khuyến mãi chương trình : Mùa thu Vàng 2017.

Theo đó:

  • ·        Hành trình nội địa có giá từ 299.000 VNĐ/ chiều.
  • ·        Hành trình quốc tế có giá từ 669.000 VNĐ/khứ hồi
  • ·        Hiệu lực bán: từ 15/08-31/08/2017
  • ·        Khởi hành: từ 15/08/2017- 31/03/2018

Vietnam Airlines khuyến mãi đến 31.8.17

==============================

VIETNAM AIRLINES KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT:

Muốn đi Hang Én, muốn dạo Sơn Đoòng,muốn tắm biển Nhật Lệ nhưng chưa có cơ hội?

Thế thì, đây chính là "thời cơ" cho bạn! Chương trình khuyến mại hành trình nội địa của Vietnam Airlines tuần này, chính là hành trình từ Hà Nội đi Đồng Hới!

+ Mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 299.000 VNĐ/chiều
+ Thời gian khuyến mại: 18/05/2017 - 10/06/2017.
+ Thời gian khởi hành: 29/05/2017 - 31/03/2018.

Vé đã bao gồm 20 Kg hành lý ký gửi của VNA nhé!!!

(*) Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, phụ thu.

VN khuyến mãi Hanoi-Đồng Hới đến 10.6.17

 

- Vé máy bay khuyến mãi chuyến bay lệch đầu tết âm lịch 2017.

vn km vé tết lệch đầu đến 11/12/2016 

 

vn km noi dia 299k den 30.12.16

1. GIÁ VÉ HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA CHỈ TỪ 299.000 VND/chiều

Đà Nẵng ⇄ Hải Phòng 399.000 VND/chiều
Đà Nẵng ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 499.000 VND/chiều
Đà Nẵng ⇄ Hà Nội 499.000 VND/chiều
Đà Nẵng ⇄ Nha Trang 599.000 VND/chiều
Chu Lai ⇄ Hà Nội 399.000 VND/chiều
Nha Trang ⇄ Hải Phòng 399.000 VND/chiều
Nha Trang ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 399.000 VND/chiều
Nha Trang ⇄ Hà Nội 799.000 VND/chiều
Pleiku ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 299.000 VND/chiều
Pleiku ⇄ Hà Nội 599.000 VND/chiều
Huế ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 499.000 VND/chiều
Huế ⇄ Hà Nội 699.000 VND/chiều
Buôn Ma Thuột ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 299.000 VND/chiều
Buôn Ma Thuột ⇄ Hà Nội 599.000 VND/chiều
Quy Nhơn ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 399.000 VND/chiều
Quy Nhơn ⇄ Hà Nội 599.000 VND/chiều
Đồng Hới ⇄ Hà Nội 499.000 VND/chiều
Đồng Hới ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 599.000 VND/chiều
Đà Lạt ⇄ Tp. Hồ Chí Minh 299.000 VND/chiều
Đà Lạt ⇄ Hà Nội 799.000 VND/chiều


Vé có điều kiện áp dụng
Vé xuất & Khởi hành từ 29/08 – 30/12/2016

 

===========================================================

mua thu vang den 28.8.16

 

MÙA THU VÀNG 2016 – KHUYẾN MẠI LỚN NHẤT CỦA VIETNAM AIRLINES

Vietnam Airlines triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất tới cuối năm với rất nhiều hành trình quốc tế, nội địa:
 Vé bắt đầu mở bán: 15/08/2016 – 28/08/2016
 Thời gian khởi hành: 15/08 tới hết 31/03/2017 trừ các giai đoạn cao điểm cho từng đường bay nhé (lễ tết quốc khánh, giáng sinh,…) là không có nhé! – Chi tiết liên hệ phòng vé Myvivu

 Hoàn hủy đổi: Tất nhiên là không được phép, vé siêu siêu khuyến mại mà!

GIÁ KHUYẾN MẠI MỘT CHIỀU NỘI ĐỊA

 Hà Nội – Vinh/Đồng Hới: 499,000 VND
 Hà Nội – Đà Nẵng/ Chu Lai: 399,000 VND
 Hà Nội – Huế/ Quy Nhơn/ Pleyku: 599,000 VND
 Hà Nội – TP.HCM/ Nha Trang/ Cần Thơ/ Phú Quốc/ Ban Mê Thuột/ Đà Lạt: 799,000 VND
 Hải Phòng – Nha Trang: 599,000 VND
 Đà Nẵng – Hải Phòng/ Ban Mê Thuột/ Đà Lạt/ Nha Trang/ Plâycu 299,000
 TP.Hồ Chí minh – Nha Trang: 299,000 VND
 TP.HCM – Đà Nẵng/ Huế/ Quy Nhơn/ Đà Lạt/ Plâycu/ Ban Mê Thuột/ Phú Quốc: 399,000 VND
 TP.Hồ Chí Minh – Đồng Hới: 499,000 VND
 TP.HCM – Vinh/ Hải Phòng/ Thanh Hóa: 699,000 VND

Giá vé đã bao gồm hành lý ký gửi miễn cước của Vietnam Airlines và hành lý xách tay nhé.
Bay thôi !
-----------------------

Giá vé chưa bao gồm thuế, lệ phí và phụ thu. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ giá vé cao hơn có thể đươc áp dụng

Bạn có thể mua được vé tại website: http://myvivu.vn/

 

================================================ 

 VN KM DAD-BKK,NOI DIA DEN 14.8.16

 

========================================================================================= 

 VN km bay noi dia den 31.7.16

======================================================

 

1. Hành trình

* Hà Nội- Nha Trang: 799.000 VNĐ

* Hà Nội/ Sài Gòn- Đà Nẵng: 699.000 VNĐ

* Sài Gòn- Nha Trang: 599.000 VNĐ

2. Hiệu lực

+Thời gian xuất vé: 24/05- 15/06/2016

+Thời gian khởi hành 16/06- 31/07/2016

Giá một chiều chưa bao gồm thuê phí

 

==========================================================================

Vietnam Airlines Khuyến Mãi: Bay Đẳng Cấp-Giá Cực Thấp ! Giá từ 299.000vnđ.
Ap dụng mua vé từ Thứ 3 đến hết Chủ Nhật hàng tuần !

VN KM TỪ THỨ 3-CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 

VN KM TỪ THỨ 3-CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 

 ===================================================================

vn km noi dia den 15.6

ngoài ra còn có chặng bay khác:

Đà Nẵng - Hải Phòng - Đà Nẵng giá 399,000vnđ/lượt

Hà Nội - Pleiku - Hà Nội giá 599,000vnđ/lượt.

Hà Nội - HCM - Hà Nội giá 799,000vnđ/lượt.

Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội giá 499,000vndd/lượt

và còn rất nhiều các hành trình khác,vui lòng liên hệ phòng vé Myvivu để được hỗ trợ - 0986067826-0919936069.

 

CẬP NHẬT KHUYẾN MÃI CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG TẠI ĐÂY !

 

CẬP NHẬT KHUYẾN MÃI BAY QUỐC TẾ TẠI ĐÂY !

 

 

.: HOTLINE TRỢ GIÚP :.

0986067826
0919936069
0915108771
0901779916

Zalo/Viber
  • 0986067826
  • 0919936069
  • 0967791301
Email
info@myvivu.com